Dornova metoda

Všeobecně o metodě pana Dorna

Dornova technika je jemné ošetření obratlů, kloubů a zad. Může být použita k léčení onemocnění, která přímo nebo nepřímo souvisejí s páteří (problémové oblasti -kratší noha, pánevní oblast, kyčelní klouby, kolena, kotníky, ramena).

Anna Velisek se učí od pana Dorna
U pana Dorna doma

Anna Velisek se učí od pana Dorna


Pracuje se s klientem jak ve stoji, vsedě i v leže. Při kývavém pohybu nohou či rukou, se uvolňuje svalstvo v páteřní oblasti (neinvazně) a bez bolesti se ošetřují a uvolňují zablokovaná místa. Výuka je doplněna souborem cviků pro svépomoc - předcházení problémů pohybového aparátu.

Na rozdíl od dosavadních metod, které byly většinou prováděny trhnutím a mohou způsobit natažení svalu a zablokování energetických drah, je Dornova metoda skutečně šetrná a bezpečná, protože se při ní nemohou trhavým natahováním tkáňových struktur uvolnit krevní sraženiny.

Základním předpokladem je aktivní spolupráce pacienta s terapeutem. Každý si může vzít doslova své zdraví do vlastních rukou, protože součástí terapie jsou speciální cvičení. Nejsou časově ani pohybově náročná, ale umožní přeprogramovat Vaše tělo zpět do správné polohy hlavně při chronických potížích. Ale nejen při nich.

Velmi často je páteř vychýlená vlivem postavení kloubů na nohách. Dornova metoda umožňuje srovnat nestejnou délku nohou -podle statistik nelze srovnat pouze 2% případů!

Ošetřeni mohou být téměř všichni lidé. Je vhodné, aby byli alespoň trochu pohybliví, protože se od nich vyžaduje aktivní pohyb při spolupráci s terapeutem. Rozhodnutí o ošetření závisí na terapeutovi a jeho zkušenostech.

Stanovisko v České Republice

Dornova metoda je překladem německého "Die Dorn Methode". Pan Dieter Dorn jí dal k volnému užívání a nikde na světě není chráněna patentem nebo ochrannou známkou. Čistota a kvalita metody je zaručena systémem výuky a udělováním akreditací lektorům. Budoucí lektor musí absolvovat základní kurzy a pracovní semináře. Poté musí u svého učitele asistovat a pokud tento učitel uzná, že žák je dostatečně schopný a kvalifikovaný, doporučí ho k zápisu do "doporučených terapeutů Dornovy metody" a za určitou dobu, po zkušenostech a ošetření určitého počtu pacientů ho může pověřit konáním vlastních seminářů. Celý proces trvá několik let a lektoři Dornovy metody na celém světě museli tento proces absolvovat.

Paní Velisek zatím nikomu akreditaci k dalšímu vyučování Dornovy metody v České republice ani na Slovensku neudělila.

Dieter Dorn

Metoda získala jméno po svém "znovuobjeviteli" Dietru Dornovi, majiteli pily v malém německém městečku Lautrach v Allgäu. Po nehodě, která se mu stala v jeho 35 letech ho bolestí páteře zbavil starý sedlák. Dieter Dorn se od něj chtěl metodu naučit, ale sedlák mezitím zemřel. Naštěstí pro nás, pan Dorn dokázal tuto metodu rozvinout sám díky své píli a intuici. Od té doby se od něj a jeho žáků naučilo metodu již tisíce terapeutů a mohli pomoci pacientům v různých částech světa. Metodu nechal pan Dorn nechráněnou ochranou známkou nebo patentem, aby byla volně dostupná pro všechny. Nikomu neposkytl souhlas pro její přivlastnění.

Ostatně o tom, jak pan Dorn začal se můžete dočíst v překladu jeho přednášky z 1. německého kongresu Dornovy metody v Memmingenu v roce 1997.

Překlad najdete i na této stránce pod linkem http://dorn-seminare.com/ds/dieter-dorn/prednaska

Další informace o Dornově metodě, správném průběhu seminářů a ošetření touto metodou najdete na stránkách www.dorn-methode-therapie.de kde informuje svaz 7 terapeutů žijících a praktikujících v německé republice. Jejich intence je podat co nejvíce informací široké veřejnosti týkající se veškerých bodů souvisejících s Dornovou metodou a smýšlení pana Dorna. Tyto stránky byly přeloženy Lucií Blaha do českého jazyka.